Sletteneplatået – Tvedestrand

Sletteneplatået – Tvedestrand

Sletteneplatået – Tvedestrand

To innholdsrike tomannsboliger over halvannen etasje oppført på nyetablert delfelt av boligområdet Valbergheia i Tvedestrand. Boligområdet er pt. under utvikling.

Sletteneplatået – Tvedestrand